Weer een mijlpaal bereikt

9. apr, 2017

Soms krijg je een aangename verrassing toegestuurd van een volslagen onbekende...
Low Carb High Fat verovert de wereld, laat dat duidelijk zijn !

29. mrt, 2017

Onmogelijk om na te gaan hoe lang het geleden is dat ik onder 90kg heb gewogen want de eerste keer dat ik op een weegschaal stond moet tussen 1983 en 1986 geweest zijn (en toen was het al te laat).

14. mrt, 2017

De laboresultaten van de bloedanalyse die ik op maandag 13/03/2017 heb laten uitvoeren zijn ronduit schitterend te noemen !

De HbA1c-waarde* is tot 5,5% gedaald en de gemiddelde glucose-meting** in nuchtere toestand heeft een voor mij persoonlijk nog nooit geziene 96mg/dL bereikt.

Mijn huisdokter verslikte zich als het ware bij het voorlezen van de resultaten tijdens het telefonisch gesprek dat ik met hem had voor de evaluatie van het rapport. "En dat zonder diabetesgerelateerde medicijnen ?" vroeg hij twijfelend. "Dat is echt wel een mooie prestatie. Doe zo verder !" feliciteerde hij me.


 

 

* De HbA1c-waarde is het resultaat van een meting die tijdens de bloedanalyse in het labo wordt uitgevoerd. Hb staat voor hemoglobine, een eiwit dat zuurstof bindt en in rode bloedcellen voorkomt. Als glucose uit het bloed zich aan hemoglobine bindt, ontstaat HbA1c. Indien de glucoseconcentratie in het bloed hoger is, zal er meer van die stof zich aan hemoglobine binden en zal de waarde logischerwijze stijgen. Hoe hoger die waarde is, hoe groter het risico op dmt2 en eens je boven 6,5% kom je in de fase van pré-diabetes. Dat is de oranjekleurige fase en het signaal dat je actie dient te ondernemen.

** Glucosemetingen kunnen op twee manieren worden geëvalueerd.
Enerzijds zijn er de dagelijkse metingen van de suikerspiegel in het bloed welke worden uitgevoerd met een meet- en priktoestelletje. Men kan op verschillende tijdstippen kiezen voor een meting vóór de maaltijd of erná.
Anderzijds is er een gemiddelde meting die berekend wordt uit het bloedstaal dat voor analyse meegegeven wordt naar het labo. Het betreft hier dan de gemiddelde glucosewaarde in nuchtere toestand, welke het resultaat is van een vrij complexe bewerking. De streefwaarde van de glucoseconcentratie ligt tussen 75 en 110mg/dL.

7. mrt, 2017
Huidige WHO-Voedselrichtlijnen deugen niet !

Dr. Salim Yusuf, voorzitter van de Wereld Hart Federatie, geeft in een presentatie duidelijke kritiek op de bestaande voedingsrichtlijnen.
Tijdens zijn redevoering met allerhande statistieken en wetenschappelijke studies verwijst hij ook naar mvr. Tina Teicholz, een medisch journaliste met wereldfaam wat betreft gezonde levensstijl en voedingsgewoonten.
Tina heeft samen met Dr. Zoe Harcombe (UK) en Dr. Caryn Zynn (NZ) vorig jaar Prof. Tim Noakes bijgestaan in zijn strijd in een semi-rechtszaak die enkel tot doel had zijn reputatie en expertise in discrediet te brengen.
Ze stelt dat koolhydraten fout en verzadigde vetten goed zijn voor de gezondheid.
Tijdens de eerste drie minuten maakt hij al brandhout van de conventionele voedselvoorschriften die de WHO (World Health Organisation) vandaag de dag verkondigt.
Verder verwijst Dr. Salim Yusuf ook in zijn speach naar het boek dat ze geschreven heeft en waarin ze de voedselrichtlijnen onverbloemd op de korrel neemt. "Maar ze heeft het toch bij het rechte eind" besluit hij (20'30" ver in de video).
In de allerlaatste 10 seconden van zijn toespraak vermeldt hij nog snel even dat het eten van eieren totaal geen kwaad kan en dat je er zonder bij na te denken zoveel van mag eten als je wilt.

22. feb, 2017

Een belangrijk moment voor mezelf was het vernietigen van de "lidkaart" van de Vlaamse Diabetes Vereniging. Niet dat ik niet van die vereniging houd, verre van, want ze hebben me bijzonder goed geholpen, maar liever GEEN lid dan voor eeuwig en drie dagen ervan afhankelijk zijn.